Metsästys, pienriista 2020

Saaliskiintiöt tulevalle metsästyskaudelle, 2 kpl metso/koppelo, 1 kpl metsäkauris. Muut Suomen riistakeskuksen tietojen mukaisesti. riekko ja metsähanhi ovat rauhoitettuja ( metsähanhi MMM:n asetuksella).

Oma riistan käyttö

Yleisen kokouksen toivomus on, että kaikki metsästykseen liittyvät havainnot ja saalistiedot kirjataan Oma riistaan, saalistiedot ovat tärkeitä tulevien kiintiöiden määrittämisessä.


Riistan rauhoitusalueet

Riistan rauhoitusalue on edellisvuoden tapaan Pyhännänjärven ympäri kiertävän tien sisälle jäävä alue, poislukien Pyhännänjoen ja Kontionlahteen menevän tien välinen alue, jossa haulikkopyynti on pienriistan metsästyksessä sallittu. Vesilintujen metsästys on Pyhännänjärvellä kielletty. Vesilintujen metsästysalueita ovat Oulaistenjärvi ja Vähä Lamujärvi.

Vierasluvat 2020

Vieraslupien myynti ja hinnat

Vieraslupia myydään siten, että vieras metsästää isännän mukana.

Vierasluvalla koko kauden kiintiö 1 kpl metso/koppelo ja 2 kpl teeriä per lupa

Hinnat: Metsäkanalinnut 15€/vrk, Jänikset 10€/vrk, Sorsastus 10€/vrk ja Hirvenpyynti 15€/vrk

Pienriistan metsästysalueet päivitetään Reviiriin, josta ne on kaikkien niiden nähtävissä joilla on Reviirin tunnukset.

Vierasluvan voi maksaa myös suoraan tilille: FI88 5373 0240 0013 37.

viestinä luvan saaja, isäntä ja metsästyspäivä.
Seuran sihteeriltä tarkistukset ja lisätiedot vieraslupien maksamisesta.